Prijavi se | Registruj se | Kontakt | Pomoć | Marketing | Predstavi se | RSS

Ocenite članak

Trenutna ocena: 3.00

UPOZORENJE
Steroidi su štetni i mogu ostaviti ozbiljne posledice po organizam. Pre upotrebe obavezno se konsultujte sa lekarom. Ovaj tekst je isključivo informativne prirode, a nikako preporuka za upotrebu opisanih sredstava.


Spironolakton je sintetički steroid koji u distalnom tubulusu blokira dejstvo aldosterona. Povećava eliminaciju natrijuma, hlora i vode, a u isto vreme smanjuje izlučivanje kalijuma. Sprečava pojavu sekundarnog aldosteronizma i refraktarnost bolesnika prema diuretskoj terapiji. Može se koristiti i u kombinovanoj terapiji sa drugim diureticima u cilju pojačanja diuretskog efekta.

Spironolakton se dobro apsorbuje iz gastrointestinalnog trakta. Brzo se metaboliše u jetri u više metabolita, od kojih je glavni kanrenon. U velikom procentu se vezuje za proteine plazme. Eliminacija se vrši uglavnom preko urina i fecesa.

Terapijske indikacije

- Primarni hiperaldosteronizam,
- Esencijalna arterijska hipertenzija,
- Edemi kod kongestivne srčane insuficijencije, hepatičke ciroze i nefrotskog sindroma,
- Hipokalemija (terapija i profilaksa),
- Ascites zbog ciroze jetre kod neazotemičnih bolesnika.

Doziranje i način primene kod odraslih

Uobičajena dnevna doza je 100-200 mg, odjednom ili u podeljenim dozama, pri čemu se najviše preporučuje uzimanje odjednom, sa prvim jutarnjim obrokom. Prema potrebi doza se moze povećavati i do 400 mg dnevno.

Neželjeni efekti

- Gastrointestinalne smetnje,
- Ginekomastija,
- Hiperkalijemija.

Kontraindikacije

Hiperkaliemija Teška bubrežna insuficijencija Preosetljivost na spironolakton

Upozorenje

U slučaju hiperkalijemije odmah prekinuti terapiju, smanjiti unošenje kalijuma i dodati diuretike koji pomažu eliminaciju kalijuma mokraćom, dati infuziju glikoze sa insulinom ili jedan od postojećih preparata oralnih jonskih izmenjivača.

Sa primenom spironolaktona u trudnica i dojilja treba biti obazriv, uz prethodnu pažljivu procenu odnosa eventualne koristi i štete od upotrebe leka.

Interakcije

Spironolakton ne treba istovremeno primenjivati sa preparatima koji dovode do retencije kalijuma (amilorid, triamteren), niti je preporučljivo dodatno unošenje kalijuma zbog mogućeg nastanka hiperkalijemije. U kombinovanoj terapiji sa drugim antihipertenzivnim lekovima, treba im smanjiti dozu, jer spironolakton pojačava njihovo dejstvo. U slučaju intenzivne, kombinovane terapije sa drugim diureticima može nastupiti hiponatrijemija, tako da je poželjna povremena kontrola elektrolita u serumu, kao i kontrola EKG-a.

Pakovanje

30 tableta po 100 mg

Sastav

1 tableta sadrži:
spironolaktona 100 mg

Način Izdavanja

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Način čuvanja

Čuvati na temperaturi od 15 do 30°C, zaštićeno od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe

3 godine. Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Preuzeto sa Galenika AD

Tagovi

steroidi, galenika

Trening
Potisak iza glave (sa jednoručnim tegom)

30. Jan 2011.

Ne verujte vagi

8. Nov 2008.

Liothyronine

9. Jun 2015.

Zgibovi

30. Jan 2011.

Triceps potisak na lat mašini

30. Jan 2011.

Stojeći biceps pregib

30. Jan 2011.

Duboki čučanj

30. Jan 2011.

Letenje u pretklonu

30. Jan 2011.

Drostanolone propionate

20. Jun 2009.

Mrtvo dizanje

30. Jan 2011.