Prijavi se | Registruj se | Kontakt | Pomoć | Marketing | Predstavi se | RSS

VežbeRuke

Triceps potisak na lat mašini

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Početni položaj: jedna noga malo zabačena pozadi. Oslonac je na prednjoj, dok je trup u blagom pretklonu. Kičma prava. Nadlaktica je uz trup, a podlaktica je savijeno pod uglom od 90° u odnosu na nadlakticu. Hvat je u širini ramena ili nešto uže. Potisak se vrši nešto brže na dole do potpunog ispružanja lakta, a zatim se nešto sporije vraća u početni položaj.

Funkcija vežbe

Vežba za opružače u zglobu lakta.

Obratite pažnju

Nadlaktice bi trebalo da kroz ceo pokret budu potpuno fiksirane, a samo podlaktice da se kreću. Širina hvata utiče na koji deo tricepsa će vežba imati veći efekat. Širi hvat bi trebalo da "pogađa" spoljnu (lateralnu) glavu tricepsa i obrnuto, uži hvat unutrašnju (medialnu) glavu tricepsa.


Tagovi

vežbe, ruke

Trening
Billy Blanks BootCamp Basic Workout

17. Jan 2009.

Plivanje

4. Nov 2008.

Trening za početnike

1. Nov 2008.

Efedrin

21. Sep 2009.

Uski benč

30. Jan 2011.

Methoxivone

13. Jun 2009.

Billy Blanks Tae Bo Cardio

16. Jan 2009.

Testosteron

5. Nov 2006.

Taebo

3. Nov 2008.

Nožna ekstenzija (šutiranje)

30. Jan 2011.