Prijavi se | Registruj se | Kontakt | Pomoć | Marketing | Predstavi se | RSS

Kardio trening

Najčešće sportske povrede

Bavljenje sportom je zdravo. Međutim, sportske aktivnosti nose rizik od mnogobrojnih povreda. Da li to znači da se sportom ne treba baviti?

Biciklom do zdravlja

Vožnja bicikla jača srce, mišiće i imuni sistem. Odlična je za prevenciju problema savremene civilizacije kao što su hronični bolovi...

Plivanje

Plivanje predstavlja jedan od najpopularnijih vidova fizičke aktivnosti, bilo da se radi o rekreaciji ili o olimpijskom sportu...

Taebo

Taebo je sistem vežbanja koji je izmislio Billy Blanks 1989. godine. Proizišao je iz aerobika kombinovanjem mnogobrojnih elemenata...

Pilates

Vremenom su u Pilatesu prihvaćeni i elementi FitBall-a Pilates je vid vežbanja koji je razvio Joseph Pilates početkom dvadesetih godina XX veka...

Aerobik

Aerobik je vid fizičkog vežbanja, najčešće izvođen u grupi uz muziku. Cilj je razvijanje i održavanje kardio-respiratornog sistema...

Trening
Biciklom do zdravlja

5. Nov 2008.

Letenje u pretklonu

30. Jan 2011.

Dianabol

1. Mar 2006.

Plantarna fleksija stopala (listovi)

30. Jan 2011.

Teretana u funkciji plivanja

6. Nov 2008.

Nivo 2 za žene

3. Nov 2008.

Billy Blanks Ab-Bootcamp

17. Jan 2009.

Odizanje nogu

30. Jan 2011.

Biceps pregib na Skotovoj klupi

30. Jan 2011.

Aerobik

1. Nov 2008.