Prijavi se | Registruj se | Kontakt | Pomoć | Marketing | Predstavi se | RSS

Lifestyle

Ne izbegavajte odmor

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Dugo očekivana sezona godišnjih odmora je tu. I oni koji sebi ne mogu priuštiti putovanje moraju odvojiti bar desetak dana u kontinuitetu za odmor, što je prema stručnjacima minimalan period za oslobađanje organizma od nagomilanog umora. Pri tome uopšte nije bitno da li osećamo umor ili ne jer je on propratna pojava svake aktivnosti. Loše utiče na raspoloženje, radnu sposobnost, odnos prema poslu i dugoročno gledano - narušava zdravlje. Umor je u suštini mešavina subjektivnih osećaja i objektivnih promena koje se mogu registrovati u organizmu. Može biti fizički ili psihički, akutni ili hronični, a njegove prve znake je teško utvrditi.

Ispoljavanje umora se obično dovodi u vezu sa nagomilavanjem raspadnih produkata metabolizma, nedostatkom kiseonika u tkivu i niskim nivoom materija koje obezbeđuju energiju za rad ćelija. Ispitivanja kazuju da kod umora dolazi do kompleksnih promena u centralnom nervnom sistemu, posebno u retikularnoj i limbičkoj regiji mozga koja učestvuje u regulaciji kompletne moždane aktivnosti.

Subjektivni znaci umora su promene raspoloženja, razdražljivost, popuštanje koncentracije. Objektivni znaci umora se ispoljavaju kroz smanjenu radnu sposobnost, česte prekide u radu te promene brzine rada, slabiju koordinaciju pokreta i sporije reagovanje na draži. Naučno je utvrđeno da je rad brži što je radno vreme kraće. Kod osoba koje često rade prekovremeno, organizam se aktivno brani tako što je tempo rada sporiji, a prekidi su češći. Produžavanjem radnog vremena bitno se povećava negativan uticaj umora, a njegovo nagomilavanje tokom godine dovodi do iscrpljivanja organizma i skraćenja radnog veka.

Da bi se izbegle neželjene posledice umora, izuzetno je važno obratiti pažnju na pravilan raspored i trajanje odmora. U praksi se pokazalo da posle svakih 3 do 6 meseci treba obezbediti nekoliko dana odmora. S druge strane, dugačak odmor u trajanju od 30 ili više dana nije preporučljiv jer zahteva duže vreme prilagođavanja organizma po povratku na uobičajene radne dužnosti. Dakle, ni sa odmaranjem ne treba preterivati.

Tagovi

lifestyle, odmor, raspoloženje