Prijavi se | Registruj se | Kontakt | Pomoć | Marketing | Predstavi se | RSS

Ocenite članak

 

Imajući u vidu da je jedna od najtežih i najbolnijih intervencija na ljudskoj koži njeno presađivanje posle teških opekotina, naučnici sa Univerziteta u Mančesteru su počeli da eksperimentišu sa mašinom sposobnom da generiše ljudsku kožu željenog oblika. Primenjena tehnologija je u osnovi dobro poznata, i već godinama se koristi u ink-jet štampačima.

Dovoljno je da bolničko osoblje uzme uzorak kože pacijenta, potopi ga u specijalni supstrat u kome će se ćelije veštački razmnožiti i u kompjuter koji kontroliše rad mašine unese tačne dimenzije i oblik rane koju treba prekriti, kako bi "odštampana" koža u potpunosti odgovarala oštećenoj površini.

Dobijene ćelije štampač nanosi na specijalnu plastičnu podlogu, koja se prilikom kontakta sa živim tkivom razgrađuje prirodnim putem, a veštački razmnožene ćelije srastaju sa ćelijama tkiva pacijenta. Komercijalna primena ovog metoda u bolnicama se očekuje do 2010. godine.

Tagovi

tehnologija, koža