Prijavi se | Registruj se | Kontakt | Pomoć | Marketing | Predstavi se | RSS

Tehnologija

Uskoro eliksir mladosti?

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Naučnici su napravili još nekoliko koraka ka otkriću eliksira mladosti. U istraživačkom centru Buck su po prvi put određeni tačna lokacija gena koji utiču na biološka obeležja hronološke i fiziološke starosti. Hronološka starost je broj godina života, a fiziološka starost pokazuje izgled čoveka i funkcionisanje organizma. Istraživan je genetski profil 104 eksperimentalna crva, a poređeno je njihovo ponašanje u odnosu na starost. Naučnici se nadaju da će uslediti nova istraživanja koja će na kraju dovesti do otkrića leka protiv starosti.

Istovremeno su publikovani rezultati istraživanja sprovedenih u Nacionalnom institutu za proučavanje raka u Španiji. Eksperimenti na miševima su pokazali da enzim, nazvan telomeraza, utiče na odlaganje procesa starenja. Naime, visok nivo telomeraze štiti DNK u hromozomima koja utiče na proces deljenja ćelija. Život laboratorijskih glodara produžavao se za 50%, što ukazuje na to da enzim telomeraza može biti deo "eliksira mladosti".

Tagovi

tehnologija, genetika